Köpvillkor


Följande villkor gäller för alla transaktioner som görs via denna webbplats. Läs noggrant igenom följande användarvillkor innan du öppnar eller köper på den här webbplatsen, eftersom inga andra villkor gäller. Genom att använda eller komma åt denna webbplats erkänner du att du har läst och godkänt dessa villkor.


Ansvarsbegränsning och begränsning av ansvaret för webbplatsen


Vår hemsida och materialet häri tillhandahålls som de är. Vi lämnar inga garantier, antingen uttryckta eller underförstådda, av något slag med avseende på vår hemsida, vår verksamhet, innehåll, information och material. Vi vägrar uttryckligen alla garantier, uttryckta eller underförstådda, av något slag med avseende på webbplatsen eller dess användning, inklusive men inte begränsat till säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte. Du godkänner att vår webbplats, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller andra företrädare inte är ansvariga för skador som uppstår på grund av användningen, innehållet eller användningen av webbplatsen. Du är överens om att denna ansvarsbegränsning är omfattande och gäller alla skador av något slag, inklusive men utan begränsning direkt, indirekt, kompensations-, special-, oavsiktlig, straff- och följdskada.


Ansvarsbegränsning och begränsning av ansvar för produkter sålda


Alla våra produkter är garanterade mot defekter i 30 dagar från leveransdagen. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, lämnar vi inga garantier, antingen uttryckta eller underförstådda, av något slag med avseende på de produkter som säljs på denna webbplats. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, vägrar vi uttryckligen alla garantier, uttryckta eller underförstådda, av något slag med avseende på de produkter som säljs på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Du godkänner att det enda och exklusiva maximala ansvaret för vår webbplats som härrör från någon produkt som säljs på webbplatsen är priset på den eller de beställda varorna. Vår hemsida, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och representanter är under inga omständigheter ansvariga för särskilda, indirekta, följdskada eller straffavgifter relaterade till den eller de sålda produkterna.


Produkterna från vårt företag säljs för användning med vissa produkter från datortillverkare. Alla hänvisningar till produkter eller varumärken till sådana företag är endast för att identifiera datorer med vilka våra produkter kan användas. Vårt företag och denna webbplats är varken anslutna till, auktoriserad av, licensierad av, distributörer för eller relaterade på något sätt till dessa datortillverkare, och heller inte produkterna som erbjuds till försäljning via vår webbplats tillverkad av eller såld med tillstånd av tillverkare av datorer som våra produkter kan användas till.


Använd


Vi beviljar dig tillåtelse att se den här webbplatsen för din egen personliga användning förutsatt att du godkänner och accepterar de ändringar och villkoren som anges i Villkoren. Villkoren i detta kan inte ändras, kompletteras eller ändras genom användning av några ytterligare handlingar som påstås vara ett avtal mellan parterna. Eventuella försök att komplettera eller ändra detta dokument för att beställa en eller flera produkter som omfattas av de ytterligare eller ändrade villkoren kommer att anses vara ogiltiga.


Hantera fel och misstag


Samtidigt som vi strävar efter att tillhandahålla en felfri webbplats kan vi inte garantera att allt innehåll häri är 100% exakt och / eller fullständigt, inklusive priser, produktinformation, produktspecifikationer och produktkompatibilitet. Som sådan förbehåller vi oss rätten att korrigera fel i priserna som de upptäckts, återkalla alla angivna erbjudanden och på annat sätt korrigera eventuella fel, felaktigheter eller försummelser. Rätten sträcker sig till beställningar som redan har lämnats in och godkänts av vår hemsida.


Varumärken


Varumärkena som används och visas på denna webbplats är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör leverantörerna och tillverkarna av produkterna som säljs på denna webbplats. Inget innehåll på denna webbplats bör anses ha rätt att använda varumärken som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från varumärkesinnehavaren.


Allmänt


Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren, villkoren och meddelandena under vilka denna webbplats erbjuds utan föregående meddelande.
      
Du är härmed överens om att inget samriskföretag, partnerskap, anställningsförhållande eller byråsförhållande finns mellan dig och vår hemsida som ett resultat av detta avtal eller din användning av denna webbplats.
      
Detta avtal ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, antingen elektronik, muntligt eller muntligt, mellan dig och vår hemsida med avseende på denna webbplats.


Vi lägger stor vikt vid din integritet

Vi använder cookies för att förbättra din webbupplevelse, för att tillhandahålla personlig reklam eller innehåll och för att analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera alla cookies" godkänner du användningen av cookies.